عصاره گیرصنعتی

16,500,000 تومان
  • عصاره گیر نسل جدید اب میوه گیری که 80درصد اب گیری خالص انجام میگیرد                                                                                                                                                                  مناسب برای میوه ها-زنجبیل -                                                                                                                                                                                                                               تفکیک تفاله و اب میوه